Iranian Cultural Association in the Netherlands

info@iraniancultural.com

دوست داشتن یا عشق !
تعریف دوست داشتن: صمیمیت کامل بین دو فرد کاملا مستقل که نیاز عاطفی و احساسی آنها در هم آمیخته میشود.
معنی واژه اوستایی عشق : " در فارسی اشق گفته میشود" تمایل ، خواستن ، آرزو و نیاز است.
پزشکان با استفاده از تکنولوژی اسکن در مغز فرد عاشق تغییرات شیمایی را نشان میدهند قسمتی از مغز فعال میشود ودر همین حالت بخشهای دیگری از مفز خاموش میشود. پزشکان معتقد هستند که این حالت میتواند تغریبن تا دوسال طول بکشد. بعد از این مدت این تغییرات شمیایی تنزل می یابد.
در این حالت اگر فرد عاشق فرد بشود ، او را فقط برای خود می خواهد و تمایل ندارد که دیگران عاشق او بشوند. با توجه نسبی بودن ااین احساس، دوست داشتن پایدار تر از عشق است.

دو دیدگاه متفاوت در مورد واژه عشق وجود دارد . برخی معتقد هستند که ریشه آن عربی است و برخی دیگر ریشه اشق را اوستایی میدانند. من در اینجا به تار یخچه این واژه نمی پردازم . متن در مورد اهمیت محتوا و کاربرد این واژه در زندگی مردم است.
در فرهنگ معمول ایرانیان ، عشق را مترادف با دوست داشتن میدانند . در حالی که دوست داشتن یک محصول تغییر شیمایی در مغز نیست. همیشه با در آمیختن نیاز های دو فرد کاملا مستقل بوجود نمی آید. مانند دوست داشتن فرزند ، برادر و خواهران و پدر مادر. دوست داشتن می تواند یک جانبه و بی دریغ و بدون قید و شرط باشد ، مانند دوست داشتن مادر به فرزند.
در حالی که عشق ، اگر چه از خصوصیات دوست داشتن برخوردار است ولی نمی تواند بی دریغ و یک جانبه باشد.
در دوست داشتن ، فردی یا چیزی را که دوست می دارید تمایلتان این است که دیگران هم آنرا دوست داشته باشند. پدر و مادر فرزندشان را دوست دارند و تمایل شان این است که دیگران هم فرزند آنها را دوست داشته باشند و از آن تعریف و تمجید بعمل بیاورند. در واقع دوست داشتن از این خصوصیت برخوردار میباشد ، اگرکسی یا چیزی را که دوست دارید تمایل دارید که دیگران هم آنرا دوست داشته باشند. در حلی که عشق با توجه به اینکه شباهتهای زیادی با دوست داشتن دارد ولی از خصوصیات کامل دوست داشتن برخوردار نیست.
اگر فرد عاشق فرد بشود ، او را فقط برای خود می خواهد و تمایل ندارد که دیگران عاشق او بشوند. با توجه نسبی بودن ااین احساس، دوست داشتن پایدار تر از عشق است.
عشق از دیگاه علمی چیست، ؟
از سوی دیگر این اسکنهای مغزی نشان داده است که عاشق شدن به گونه ای می تواند انسانها را عصبی و ناپایدار کند.
بخشی از مغز که از آن با عنوان ” لوب پیشانی یا قدامی ” یاد می شود و برای قضاوت کردن حائز اهمیت است هنگام عاشق شدن از کار می افتد. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) قطع این فعالیت را تنها زمانی که فرد عاشق بوده نشان می دهد. این امر موجب شده که فرد از تمام انتقادها و یا تردیدها نسبت به کسی که دوست دارد، چشم پوشی کند.
سمیر ذکی استاد زیبایی شناسی – عصبی در دانشگاه کالج لندن اظهار داشت: وقتی به کسی که عاشق اش هستید نگاه می کنید، بخشهایی از مغزتان فعال می شوند، اما یک بخش بزرگ در مغز که نقش قضاوت را برعهده دارد از کار افتاده و غیر فعال می شود
افرادی که عاشق هستند هنوز هم می توانند در زندگی خود تصمیمهای مهم اتخاذ کنند برای مثال درباره یک تجارت مهم یا موضوعات غیر احساسی تصمیم گیری کنند و این نوع سلامت عقلی ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دوستانشان برای متقاعد کردن آنها در ترک این احساس در روابط غیرعاقلانه با چالش رو به رو شوند.
اسکنهای مغزی همچنین نشان می دهد که بخشهایی از مغز که احساس را کنترل می کنند و بخش دیگری که درگیر احساسات منفی است نیز غیر فعال می شود به همین دلیل افرادی که عاشق هستند با رضایت کامل زندگی می کنند و همواره احساس شادی کرده و زمانی که عاشق هستند از این که اتفاق بدی رخ دهد هیچ واهمه ای ندارد.
مطالعات نشان می دهد که دوپامین شیمی مغز هنگامی که فرد عاشق است در سطح بالاتری قرار دارد. دوپامین کلید تجارب لذت و درد است که با لذت، اعتقاد و رضایت ارتباط دارد و ممکن است یک تغییر ناگهانی در سطح این ماده شیمیایی موجب شود که دست کشیدن از عشق دشوار شود. این قسمت علمی عشق، از نطرات روانشناسی مختلف جمع آوری شده است.
بنا به تعریف بالا از عشق : به این نتیجه می رسیم ، عشق با توجه به داشتن بسیاری از خصوصیات دوست داشتن، یک تفییرات شیمایی در مغز است که می تواند بعد از مدتی متوقف شود . که در این حالت ما ایرانیا ن میگوییم که هیچ عشقی پایدار نیست.
و یا میگویم که درعشق های افسانه ای عشاق هیچ وقت بهم نرسیدند.
بنا براین دوست داشتن دو فرد به یکدیگر می تواند بدور از خود خواهی و حس مالکیت باشد که آمیخته با احساس ، عاطفه و هیجات جنسی است . بشرطی که دوست داشتن مبتنی به صمیمیت کامل بین دو فرد کاملا مستقل که نیاز عاطفی و احساسی آنها در هم آمیخته میشود، باشد. برای استحکام و استمرار این رابطه شما می توانید به متن مقالهای که چرا کسانی را دوست داریم بیشتر آزار می دهیم رجوع کنید. لینک زیر برای خواندن این متن :
http://iraania.com/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d…/

شاد باشید:
سام ویشکا
تابستان 2015 هلند