Iranian Cultural Association in the Netherlands

info@iraniancultural.com

کامبیز روستایی پناهجوی ایرانی بعد از ده سال انتظار  برای اجازه اقامت در هلند

کامبیز روستایی پناهجوی ایرانی بعد از ده سال انتظار  برای اجازه اقامت در هلند ، روز چهار شنبه  شش اوریل 2011  در مرکز شهز آمستردام هلند ،میدان دام، خود را آتش زد و بر اثر زخم عمیق، یک روز بعد در بیمارستان جان سپرد. 

کامبیز روستایی پناهجوی ایرانی بعد از ده سال انتظار  برای اجازه اقامت در هلند ، روز چهار شنبه  شش اوریل 2011  در مرکز شهز آمستردام هلند ،میدان دام، خود را آتش زد و بر اثر زخم عمیق، یک روز بعد در بیمارستان جان سپرد.

کامبیز روستایی پناهجوی ۳۶ ساله ایرانی در سال ۲۰۰۱ در هلند در خواست پناهندگی کرد. 

ولی درخواست او توسط اداره مهاجرت و دادگاههای هلند رد شد . ترس و وحشت برای  باز گرداندن اش به جهنم جمهوری اسلامی ایران وی را زیر فشار شدید روحی قرار داد. مسولین مرگ کامبیز روستای ، رژیم فاشیستی و جهنمی جمهوری اسلامی و قوانین پناهندگی  هلند هستند.

 ما ایرانیان باید بدانیم که برای رهایی و زندگی بهتر در ایران ، تنها راهش سرنگونی رژیم ضد انسانی و جهنمی جمهوری اسلامی است . فقط با استقرار آزادی ،دموکراسی و رفاه عمومی در ایران میشود به زندگی انسانی و بهتر دست یافت. ما باید بدانیم که مسولیت براندازی جمهوری اسلامی به عهده ما ملت ایران است، این مهم  فقط از راه اتحاد دموکراتیک و مبارزه همه جانبه امکان پذیر است . در هر جا و از هرطریقی باید این نظام پلید و اهریمنی را تضعیف نماییم . با توجه به این که ما ایرانیان خارج از کشور هیچ نیاز مادی ، فرهنگی و اجتماعی به جمهوری اسلامی نداریم ، از این فرضت مثبت باید  استفاده نماییم ،رژیم فاشیستی را افشا و بحرانهای سیاسی و اجتماعی اش را شدت  ببخشیم. 

همانطور که عده ای از هموطنان از  دولتهای غربی انتظار داند که روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند و سفارت خانه های رژیم را تعطیل کنند ، باید به وظایف خود هم توجه کنیم که رفت آمد به ایران جه نتایج منفی میتواند داشته باشد ؟ به چند مورد آن اشاره میشود. شخص دوباره به رژیم نیازمند میشود- گرفتار ترس و رعب وحشت ناشی از خشونت میشود- پولهای زیادی وارد اقتصاد و شرکتهای هواپیمایی رژیم شده و سود سرشارنضیب اش میگردد-  ترس ناشی از خشونت و سرکوب رژیم باعث میگردد که مردم در گردهماییهای سیاسی فرهنگی خارج ار کشور  شرکت نکنند و نیروهای سیاسی خلع پایگاه میشوند ، رژیم از یک طرف از این شرایط سو استفاده کرده به خود مشروعییت سیاسی اجتماعی میدهد و از طرف دیگر  به جهت  روانی به تحقیر شخصیتی ایرانیان خارج از کشور ،(یعنی از زمان گرفتن پاسپور تا ورود به ایران و گذارندن ایام مسافرت) می پردازد.نفوذ و فدرت خود را با دستگیری عده ای  و زندانی کردن و اعدام مسافرین ایرانی  به نمایش میگذارد.   اثبات نا امن بودن ایران برای نیرو های سیاسی و ظرفداران  حقوق بشر بسیارمشکل میشود.  بهانه خوبی بدست دولتهای پناهنده پذیر میدهد  که سیاستهای غیر انسانی  و سختگیرانه را درمورد پناه جویان ایرانی به راحتی تصویب و اعمال کنند.

 

با توجه به این که حق همه ماست که  در هر کجای دنیا که میخواهیم زندگی کنیم و به ایران هم رفت آمد نماییم ، و کسانی که به ایران رفت آمد میکنند همچنان محترم و عزیز هستند ، لازم است  از هر امکانی که برای ما موجود است علیه رژیم فاشیستی و اهریمنی جمهوری اسلامی  بکار ببریم برای یک مدت کوتاه هم که شده  نسبت به   رفت آمد خود  به  ایران فکر کنیم، شاید قسمتی کوچکی  از مسولیت خود را در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی انجام داده باشیم. جمهوری اسلامی با بحرانهای موجود شانس ادامه حکومت ننگین خود را از دست داده است. امید واریم که بزودی در ایرانی زیبا و دموکراتیک بدون جمهوری اسلامی گام بگذاریم     

 

 

پاینده باد مبارزات مردم ایران

 

دموکراسی ، آزادی و رفاه برای همه مردم  ایر

با خود کشی فقط راه اشتباهی را به نسل آینده نشان میدهیم . مبارزه و اتحاد عمل دموکراتیک راه رهایی ماست

پاینده باد مبارزات مردم ایران

دموکراسی ، آزادی و رفاه برای همه مردم  ایران

 Iranian Cultural Association in the Netherlands
کانون فرهنگی ایرانیان هلند
www.iraniancultural.com
Mobile 0031 6 81 12 74 52
info@iraniancultural.com

Welcome

Recent Videos

2347 views - 0 comments
2701 views - 0 comments
3203 views - 0 comments
2829 views - 0 comments

Upcoming Events

Recent Video Blogs

Recent Podcasts

  • Mazhab
    November 22, 2010 | 0 Comments